РУС
УКР
Київська область, м.Біла Церква, вул. С.Наливайка, 13, офіс 400 будівля КОТПП
+38 (067) 767-54-62, +38 (066) 765-33-61
Передзвонити вам?
Останні новини:

Захист осіб, щодо яких складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу та вилучено готівку

 

Адвокатське бюро «Поліщук та партнери» здійснює захист осіб у справах про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України. Найбільше справ за ст.471 Митного кодексу України, стосується порушення умов переміщення через митний кордон України готівки. Особи, які перетинають митний кордон, часто через необізнаність не декларують готівкові кошти.

Згідно Постанови правління НБУ від 27.05.2008 року №148 із наступними змінами та доповненнями «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України», встановлено такі умови переміщення готівки через митний кордон України:

фізична особа (резидент, нерезидент) має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що  не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу;

фізична особа — резидент має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі. Вивезення за межі України фізичними особами  — резидентами готівки в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, здійснюється за наявності документів, що підтверджують зняття ними готівки з власних рахунків у банках, і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро. Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами  — резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках;

фізична особа  — нерезидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі;

фізична особа  — нерезидент має право вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, якщо сума готівки, що вивозиться, не перевищує суми готівки, письмово задекларованої цією особою митному органу при ввезенні в Україну. Вивезення готівки у такому випадку здійснюється за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Статтею 366 Митного кодексу України визначено, що в Україні діє двоканальна система митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

Двоканальна система - це спрощена система митного контролю, яка дає громадянам змогу здійснювати декларування, обираючи один з двох каналів проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України.

Канал, позначений символами зеленого кольору ("зелений коридор"), призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.

Канал, позначений символами червоного кольору ("червоний коридор"), призначений для всіх інших громадян.

Громадянин самостійно обирає відповідний канал ("зелений коридор" або "червоний коридор") для проходження митного контролю за двоканальною системою.

Обрання "зеленого коридору" вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення.

Громадяни, які проходять (проїжджають) через "зелений коридор", звільняються від подання письмової митної декларації. Звільнення від подання письмової митної декларації не означає звільнення від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

Відповідно до ст.471 Митного кодексу України, порушення встановленого цим Кодексом порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто переміщення через митний кордон України особою, яка формою проходження митного контролю обрала проходження (проїзд) через "зелений коридор", товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, або товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, - також конфіскацію цих товарів.

Розгляд справ про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України здійснюється в судовому порядку. Судова практика з розгляду вказаних справ є неоднозначною, в більшості випадків суди застосовують адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень та конфіскації вилучених коштів, в інших, виключних випадках – лише штраф в розмірі 1700 гривень. У випадку застосування лише штрафу в розмірі 1700 гривень без конфіскації вилучених коштів, суди в переважній більшості справ посилаються на міжнародне законодавство та практику Європейського суду з прав людини. Завдання адвоката при розгляді справ про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України зібрати докази, що вказують на виключні обставини, через які конфіскацією вилучених коштів будуть порушені права людини.

Адвокатське бюро «Поліщук та партнери» має позитивну практику захисту в справах про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України, з якою можна ознайомитись за посиланнями:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/69214741

http://reyestr.court.gov.ua/Review/69870146

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54690749

http://reyestr.court.gov.ua/Review/55822264

 
 Задати питання адвокату:

(не публикуется на сайте)
(не публикуется на сайте)