РУС
УКР
Київська область, м.Біла Церква, вул. С.Наливайка, 13, офіс 400 будівля КОТПП
+38 (067) 767-54-62, +38 (066) 765-33-61
Передзвонити вам?
Останні новини:

Стягнення аліментів

 

 

АЛГОРИТМ ДІЙ :

  • зателефонувати або написати за контактними даними на сторінці Контакти до Адвокатського бюро «Поліщук та партнери» і домовитись про час зустрічі;
  • прибути лише один раз до офісу разом із визначеним переліком документів;
  • підписати договір про надання правничої допомоги;
  • підписати  заяву про видачу судового наказу.

 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ:

ВАРІАНТ №1 (вивчення документів та підготовка  заяви про видачу судового наказу) – за домовленістю;

ВАРІАНТ №2 «Під ключ»:  (вивчення документів, підготовка заяви про видачу судового наказу з додатками до суду,  подання  заяви до суду, отримання судового наказу)  - за домовленістю.

 

РІШЕННЯ СУДУ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ, ЗА ПОЗОВАМИ АДВОКАТІВ АДВОКАТСЬКОГО БЮРО «ПОЛІЩУК ТА ПАРТНЕРИ»:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/95873551

https://reyestr.court.gov.ua/Review/91661806

https://reyestr.court.gov.ua/Review/92203158

 

АЛІМЕНТИ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ

 

Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Заява про видачу судового наказу розглядається судом  за зареєстрованим місцем проживання боржника, без участі заявника та боржника.

Якщо один із подружжя з ким проживає дитина  має намір стягнути аліменти  у більших  розмірах, ніж зазначено вище, то до суду необхідно подавати позовну заяву та надавати докази майнового стану відповідача.

Також потрібно подавати до суду  позовну заяву, у випадку стягнення з відповідача додаткових витрат на дитину, які пов’язані з особливими обставинами, звільнення від сплати аліментів, збільшення або зменшення розміру аліментів, стягнення неустойки пені за прострочення сплати аліментів, стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка навчається. На підтвердження вказаних обставин необхідно надавати докази.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОДАННЯ ДО СУДУ ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО НАКАЗУ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ :

 

- заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів;

- копія свідоцтва про одруження  або рішення про розірвання шлюбу;

- копія свідоцтва про народження дитини (дітей);

- копія довідки з місця проживання про реєстрацію дитини разом із заявником або довідку ЖЕК, ОСББ про фактичне проживання дитини разом із заявником;

- копія паспорту та ідентифікаційного номеру заявника;

- копія паспорту та ідентифікаційного номеру боржника (за наявності);

- копія  заяви разом із додатками боржнику;

 

ГЛАВА 15 СІМЕЙНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

 

 Участь батьків у додаткових витратах на дитину

Той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).

Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно.

 

Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві.

Така заява може бути ним відкликана.

На підставі заяви одного з батьків аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії.

На підставі заяви одного з батьків аліменти можуть бути відраховані і тоді, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви та виконавчих документів, перевищує половину заробітної плати, пенсії, стипендії, а також якщо з нього вже стягуються аліменти на іншу дитину.

Особа, на користь якої присуджено аліменти на дитину, може самостійно подати заяву з виконавчим листом про відрахування аліментів із заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу платника аліментів безпосередньо за місцем виплати платникові аліментів заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу.

На підставі заяви такої особи аліменти відраховуються із заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу платника аліментів у розмірі, зазначеному у виконавчому листі, та в строки, визначені частиною другою цієї статті, і перераховуються особі, на користь якої присуджені аліменти, за її адресою або на рахунок, зазначений у заяві.

 

Звільнення батьків від обов'язку утримувати дитину

Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби.

Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину тільки за рішенням суду. Якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів.

 

Договір між батьками про сплату аліментів на дитину

Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені цим Кодексом.

Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

 

Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно.

Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

Такий договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону.

Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору.

Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.

У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її.

Укладення договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

На майно, одержане за договором відповідно до частини першої цієї статті, не може бути звернене стягнення.

Майно, одержане дитиною за цим договором, може бути відчужене до досягнення нею повноліття лише з дозволу органу опіки та піклування.

Договір, укладений відповідно до частини першої цієї статті, визнається судом недійсним за вимогою відчужувача нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини.

У разі визнання договору недійсним у відчужувача відновлюється право власності на нерухоме майно.

За позовом відчужувача нерухомого майна договір, укладений відповідно до частини першої цієї статті, може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов'язку по її утриманню.

 

Час, з якого присуджуються аліменти на дитину

Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред'явлення позову, а в разі подання заяви про видачу судового наказу - із дня подання такої заяви.

Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років.

 

Зміна розміру аліментів

Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

 

Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами

Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за десять років, що передували пред'явленню виконавчого листа до виконання.

Якщо за виконавчим листом, пред'явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв'язку з розшуком платника аліментів або у зв'язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час.

 
 Задати питання адвокату:

(не публикуется на сайте)
(не публикуется на сайте)